Little Belt mountains

Little Belt mountains

Big Baldy Mountain (9175 ft.)

Return to Montana mountains page.

copyright © Hank Jorgensen 2007